Menu

Advokátní služby

2012-2021   I. K.  

advokátní služby

Lawyer/Rechtsanwalt/Advokát

           I.K.      PF 2021   

           I.K.       PF 2020 - 2017-2018-2019                  STOPCOVID 

           Education/Ausbildung/Vzdělávání: www.akilda.cz

           Law service/Rechtsdienste/Advokátní služby: www.advokatni-sluzby.com

           Personal/Osobní I. K. : www.advokatnisluzby-com.com

           International Law Journal/Rechtszeitung/Právní časopis: Green Law Pages/GLP http://greenlawpages.com/

 

Content

I.K.